Kuulutukset ja ilmoitukset

Listasta löytyy kuulutukset ja muut ilmoitukset. Hakutuloksessa näytetään enintään 100 kuulutusta.
Voit hakea kuulutuksia ja ilmoituksia kuulutuslajin ja hakutekstin perusteella tästä.

Iisalmen kaupungin avoimet työpaikat löytyvät: kuntarekry.fi.

Haetut kuulutukset ja ilmoitukset (näytetään 24/24 kpl)
Laji Nähtävillä
Nimike
Ympäristö, luonto ja vesistöt 5.12.2023 - 15.1.2024
Ely-keskuksen kuulutus YIT Energia Oy:n Sonkajärven Myllykankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, POSELY/700/2023
Liitteet: 0 kpl
Kaavoitus 5.12.2023 - 19.1.2024
Kuulutus vireilletulovaiheesta, Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 3. vaihe / osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liitteet: 0 kpl
Kokoukset ja pöytäkirjat 5.12.2023 - 3.1.2024
Pohjois-Savon maakuntavaltuuston pöytäkirja 20.11.2023
Liitteet: 0 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 1.12.2023 - 8.1.2024
Ely:n kuulutus ja päätös Destia Oy:n tekemästä ympäristönsuojelulain (YSL) 527/2014 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien voimajohtolinjatyömaata Iisalmen ja Lapinlahden kuntien alueella
Liitteet: 0 kpl
Maksut ja taksat 1.12.2023 - 9.1.2024
Ylä-Savon jätehuoltolautakunta 30.11.2023 § 42 Jätetaksa 2024
Liitteet: 0 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 1.12.2023 - 19.12.2023
Rakennusvalvontainsinöörin 1.12.2023 lupapäätöksen julkipanoilmoitus
Liitteet: 0 kpl
Kokoukset ja pöytäkirjat 1.12.2023 - 11.12.2023
Ilmoitus kaupunginvaltuuston kokous 11.12.2023
Liitteet: 0 kpl
Valitse 29.11.2023 - 5.1.2024
Kuulutus Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy:n Palokankaan yhteisluvan muutoshakemus, Kiuruvesi
Liitteet: 1 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 27.11.2023 - 12.12.2023
Rakennusvalvontainsinöörin 22.11.2023 lupapäätöksien julkipanoilmoitus
Liitteet: 0 kpl
Tapahtumat 26.11.2023 - 6.12.2023
Kuulutus Itsenäisyyspäivä 2023 Iisalmessa
Liitteet: 0 kpl
Kaavoitus 24.11.2023 - 29.12.2023
Kuulutus Kirkkoaukion ja kulttuurikeskuksen alueen asemakaavamuutosluonnoksen nähtävillä olosta 27.11.-29.12.2023 sekä esittelytilaisuudesta 7.12.2023 (AK 385)
Liitteet: 0 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 24.11.2023 - 28.12.2023
Julkipanoilmoitus teknisen jaoston 23.11.2023 §44 poikkeamispäätöksestä
Liitteet: 0 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 24.11.2023 - 28.12.2023
Julkipanoilmoitus teknisen jaoston 23.11.2023 §45 maisematyöluvasta
Liitteet: 0 kpl
Vaalit 23.11.2023 - 11.2.2024
Kuulutus presidentinvaaleista vuonna 2024
Liitteet: 0 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 22.11.2023 - 7.12.2023
Rakennusvalvontainsinöörin 22.11.2023 lupapäätöksien julkipanoilmoitus
Liitteet: 0 kpl
Valitse 21.11.2023 - 28.12.2023
Kuulutus Kalevi Röpelisen maa-aineslupahakemus
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 21.11.2023 - 28.12.2023
Vireilläolokuulutus Hannu Piippo, Heinämäen louhos
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 16.11.2023 - 22.12.2023
Kuulutus puhdistamolietteen varastokentän ympäristöluvan rauettamisesta, Iisalmen kaupunki
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 15.11.2023 - 22.12.2023
Vireilläolo kuulutus Sirviö Pekka eläinsuojan ilmoitushakemus
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 14.11.2023 - 22.12.2023
ELY-keskuksen kuulutus vesilain (587/2022) 3 luvun 15 §:n mukaisesta kalatalousvelvoitteen käyttösuunnitelman vahvistamispäätöksestä
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 8.11.2023 - 15.12.2023
Ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta asiassa dnro ISAVI/9254/2023, 20 kV:n ja 0,4 kV:n sähkökaapeleiden asentaminen Kiurujokeen kulku- ja uittoväylän ali, Iisalmi
Liitteet: 0 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 1.11.2023 - 7.12.2023
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 82/2023, ISAVI/833/2023
Liitteet: 0 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 18.9.2023 - 17.9.2025
Ely-keskuksen kuulutus Honkamäki-Viidankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varte
Liitteet: 0 kpl
Kutsunnat 10.2.2023 - 31.12.2023
Kutsuntakuulutus 2023
Liitteet: 0 kpl


Voit tilata RSS-syötteen klikkaamalla RSS-painiketta.    Tilaa RSS-syöte  

Joihinkin selaimiin tulee asentaa RSS-lukijaa varten lisäohjelma.

Kuulutus- ja ilmoitushaku