Kuulutukset ja ilmoitukset

Listasta löytyy kuulutukset ja muut ilmoitukset. Hakutuloksessa näytetään enintään 100 kuulutusta.
Voit hakea kuulutuksia ja ilmoituksia kuulutuslajin ja hakutekstin perusteella tästä.

Iisalmen kaupungin avoimet työpaikat löytyvät: kuntarekry.fi.

Haetut kuulutukset ja ilmoitukset (näytetään 30/30 kpl)
Laji Nähtävillä
Nimike
Kaavoitus 19.4.2024 - 17.5.2024
Kuulutus Kirkonsalmen alueen kaavoituksen käynnistymisestä, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta 22.4.-17.5.2024 sekä kaavatilaisuudesta 23.4.2024 (AK 386)
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 17.4.2024 - 24.5.2024
Kuulutus maa-aines- ja ympäristöluvan muutoshakemus, kiinteistölle Niemismäki 263-411-60-3, Niemismäen Kalliomurske Oy, Kiuruvesi
Liitteet: 1 kpl
Valitse 16.4.2024 - 15.4.2029
Muut harkinnanvaraiset avustukset hakulomake
Liitteet: 0 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 15.4.2024 - 1.5.2024
Rakennusvalvontainsinöörin 15.4.2024 lupapäätösten julkipanoilmoitus
Liitteet: 0 kpl
Tapahtumat 13.4.2024 - 27.4.2024
Kuulutus Ylä-Savon yhteinen kansallinen veteraanipäivä 2024 Iisalmessa
Liitteet: 0 kpl
Muut 12.4.2024 - 5.5.2024
Kuulutus Liikuntatilojen iltakäyttövuorot kaudelle 2024–2025 haettavina
Liitteet: 0 kpl
Kokoukset ja pöytäkirjat 12.4.2024 - 22.5.2024
Ote: Ylä-Savon jätehuoltolautakunta 11.4.2024 § 13 Sekajätteen jätteenkuljetusjärjestelmä
Liitteet: 0 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 10.4.2024 - 17.5.2024
Eläinsuojan kuulutus, Savola 925-417-7-36
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 10.4.2024 - 17.5.2024
Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätös 438/2024 vesilain mukaisessa valitusasiassa
Liitteet: 0 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 9.4.2024 - 25.4.2024
Vs. rakennustarkastajan 5.4.2024 lupapäätöksen julkipanoilmoitus
Liitteet: 0 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 5.4.2024 - 24.4.2024
Vs. rakennustarkastajan 5.4.2024 lupapäätösten julkipanoilmoitus
Liitteet: 0 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 4.4.2024 - 22.4.2024
Rakennusvalvontainsinöörin 4.4.2024 lupapäätösten julkipanoilmoitus
Liitteet: 0 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 3.4.2024 - 19.4.2024
Vs. rakennustarkastajan 3.4.2024 lupapäätöksen julkipanoilmoitus
Liitteet: 0 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 2.4.2024 - 8.5.2024
Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta eläinsuojan ilmoituspäätöksestä, Rytky 263-415-2-118, MTY Herranen Kari ja Karri, Kiuruvesi
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 2.4.2024 - 8.5.2024
Kuulutus eläinsuojan ympäristöluvan rauettamisesta, Salmenniska 263-402-9-21, Tikkanen Erkki, Kiuruvesi
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 2.4.2024 - 8.5.2024
Kuulutus, ympäristölupa jätteen käsittelyyn, Ecomurske Oy, Iisalmi
Liitteet: 1 kpl
Kaavoitus 28.3.2024 - 30.4.2024
Kuulutus kaavaluonnos pysäköintimääräysten muuttamiseksi keskusta-alueella nähtävillä (VAK 1001)
Liitteet: 0 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 27.3.2024 - 3.5.2024
Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, maankaatopaikka, Niskasen Maansiirto Oy, Kiuruvesi, 2024
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 22.3.2024 - 28.4.2024
Kuulutus meluilmoituspäätöksestä, Niskasen Maansiirto Oy, Kiuruvesi, 22.3.2024
Liitteet: 0 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 22.3.2024 - 25.4.2024
Julkipanoilmoitus teknisen jaoston 21.03.2024 §11 poikkeamispäätöksestä
Liitteet: 0 kpl
Kaavoitus 21.3.2024 - 29.4.2024
Kuulutus YK 1 Iisalmen strategisesta yleiskaavasta
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 20.3.2024 - 26.4.2024
Kuulutus ja päätös pilaantuneen alueen kunnostamisesta Iisalmen saha Oy:n kiinteistöllä
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 15.3.2024 - 17.6.2024
Kuulutus ehdotuksesta Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi
Liitteet: 2 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 14.3.2024 - 20.4.2024
Kuulutus meluilmoituspäätöksestä, Iisalmen Autotilaus Oy, Iisalmi, 14.3.2024
Liitteet: 0 kpl
Myynti ja vuokraus 4.3.2024 - 30.4.2024
Iisalmen kaupungin vene- ja kasvimaapaikat saatavilla verkkokaupasta
Liitteet: 0 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 5.2.2024 - 4.2.2029
Kuulutus Vaasan hallinto-oikeus, Valitus Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 31.10.2023 nro 82/2023
Liitteet: 0 kpl
Kutsunnat 26.1.2024 - 31.12.2024
Kutsuntakuulutus 2024
Liitteet: 0 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 24.1.2024 - 23.1.2029
Ilmoitus Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä Kilpijärven Kilpisaaren ja Kokonsaaren välisen vesialueen ruoppaus
Liitteet: 0 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 15.12.2023 - 17.6.2024
Ilmoitus Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksesta, Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
Liitteet: 0 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 18.9.2023 - 17.9.2025
Ely-keskuksen kuulutus Honkamäki-Viidankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varte
Liitteet: 0 kpl


Voit tilata RSS-syötteen klikkaamalla RSS-painiketta.    Tilaa RSS-syöte  

Joihinkin selaimiin tulee asentaa RSS-lukijaa varten lisäohjelma.

Kuulutus- ja ilmoitushaku