Pöytäkirjahaku

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (pdf) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Asian liitteitä voit katsoa klikkaamalla kyseisen asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot:
Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 3/2020, Pöytäkirja 17.3.2020 16:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) -
Kokouskutsu -
41 Kokouksen järjestäytyminen -
42 AK 366 Haukiniemi-Keskusta asemakaavan muutos 4 kpl
43 Oikaisuvaatimus (saapunut 18.2.2020) koskien teknisen lautakunnan päätöstä "Kaavamuutosanomukset: Kirkonsalmen alue" 28.1.2020 §4 1 kpl
44 Oikaisuvaatimus (saapunut 21.2.2020) koskien teknisen lautakunnan päätöstä "Kaavamuutosanomukset: Kirkonsalmen alue" 28.1.2020 §4 1 kpl
45 Valtuustoaloite Iisalmen kaupungin taajamametsien siistimisestä -
46 Valtuustoaloite toimenpiteistä puiden istuttamisesta joutomaille ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja samalla nuorten työllistämiseksi -
47 Valtuustoaloite avohakkuut historiaan Iisalmen kaupungin talousmetsissä -
48 Lisäterassin sijoittaminen Iisalmen torialueelle 1 kpl
49 Paloisvirran kevyen liikenteen sillan korjaustyöt -
50 Vuoden 2020 asfalttipäällystystyöt -
51 Oikaisuvaatimus teknisen toimialan talouspäällikön viranhaltijapäätökseen 3/2020 -
52 Mansikkaniemen kouluhankkeen rakennesuunnittelijan valinta 1 kpl
53 Mansikkaniemen kouluhankkeen sähkösuunnittelijan valinta 1 kpl
54 Mansikkaniemen kouluhankkeen LVIA-suunnittelijan valinta 1 kpl
55 Mansikkaniemen kouluhankkeen geosuunnittelijan valinta 1 kpl
56 Mansikkaniemen kouluhankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelijan valinta 1 kpl
57 Toivomusponsi, kaupunginvaltuuston kokous 2.12.2019 § 92 -
58 Eräiden 12. kaupunginosan tonttien vuokraaminen 1 kpl
59 Kaupungin viranomaisten pöytäkirjat -
60 Tiedoksiannot ja muut ajankohtaiset asiat 11 kpl
Pöytäkirjan muutoksenhakuohjeet -