Kuulutukset ja ilmoitukset

Listasta löytyy kuulutukset ja muut ilmoitukset. Hakutuloksessa näytetään enintään 100 kuulutusta.
Voit hakea kuulutuksia ja ilmoituksia kuulutuslajin ja hakutekstin perusteella tästä.

Iisalmen kaupungin avoimet työpaikat löytyvät: kuntarekry.fi.

Haetut kuulutukset ja ilmoitukset (näytetään 20/20 kpl)
Laji Nähtävillä
Nimike
Maankäyttö ja rakentaminen 14.6.2024 - 18.7.2024
Julkipanoilmoitus, Maisematyölupahakemus, Salinniemi, 140-402-21-41, Koivukumpu 140-407-21-43
Liitteet: 0 kpl
Kutsunnat 14.6.2024 - 31.12.2024
Kutsuntakuulutus 2024
Liitteet: 0 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 13.6.2024 - 22.7.2024
Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Poskirinteen sora-alue 762-415-7-36, Destia Oy
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 12.6.2024 - 19.7.2024
Kuulutus eläinsuojan ilmoitushakemuksesta tilalla Pyymäki 263-411-27-58
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 12.6.2024 - 19.7.2024
Kuulutus maa-aineslupahakemus, kiinteistölle Tontti 140-12-10-2, Iisalmi, Destia Oy
Liitteet: 1 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 10.6.2024 - 28.6.2024
Kuulutus Savon Voima Verkko Oy:n hakemuksesta yhdyskuntateknisten johtojen sijoittamiseen kiinteistöille Hakarinne 140-407-20-1062 ja Halmerinne 140-407-20-1063
Liitteet: 1 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 7.6.2024 - 25.6.2024
Rakennustarkastajan 7.6.2024 lupapäätöksen julkipanoilmoitus
Liitteet: 0 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 6.6.2024 - 12.7.2024
Kuulutus eläinsuojan ilmoituspäätöksestä, Savola 925-417-7-36, Maatalousyhtymä Perkkiö, Vieremä
Liitteet: 2 kpl
Säännöt ja määräykset 6.6.2024 - 16.7.2024
Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan Pielaveden sekajätteen jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätös nähtävillä 6.6.2024-16.7.2024
Liitteet: 1 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 5.6.2024 - 21.6.2024
Rakennustarkastajan 5.6.2024 lupapäätöksen julkipanoilmoitus
Liitteet: 0 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 5.6.2024 - 6.8.2024
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutus Honkamäki-Viidankangas YVA-arviointiselostus
Liitteet: 0 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 29.5.2024 - 5.7.2024
Kuulutus meluilmoituspäätöksestä, Musiikkitapahtumat Kiuruvedellä 8. - 21.7.2024, Wallen Hovi Oy, Kiuruvesi
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 27.5.2024 - 3.7.2024
Kuulutus, Vaasan hallinto-oikeuden päätös 27.5.2024 nro 711/2024, valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa ilmoitusasiassa, Iisalmi
Liitteet: 0 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 24.5.2024 - 27.6.2024
Julkipanoilmoitus teknisen jaoston 23.5.2024 §22, §23, §24 poikkeamispäätöksistä
Liitteet: 0 kpl
Maankäyttö ja rakentaminen 24.5.2024 - 27.6.2024
Julkipanoilmoitus teknisen jaoston 23.5.2024 §25 maisematyöluvasta
Liitteet: 0 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 24.5.2024 - 30.6.2024
Kuulutus meluilmoituspäätöksestä, Mad Fest 2024, 24.5.2024
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 23.5.2024 - 22.6.2024
Kuulutus ABO Energy Suomi Oy:n luvasta suorittaa maastotutkimuksia voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi Kiuruveden ja Iisalmen kaupungin alueilla
Liitteet: 0 kpl
Valitse 15.5.2024 - 3.7.2024
Kuulutus Haapakummun ampumaradan ympäristölupahakemuksesta, kiinteistö 263-414-16-22, Kiuruveden riistanhoitoyhdistys, jatkoaika 3.7.2024
Liitteet: 3 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 15.5.2024 - 21.6.2024
Kuulutus meluilmoituspäätöksestä, Pielaveden Satama Oy, Pielavesi, 15.5.2024
Liitteet: 1 kpl
Ympäristö, luonto ja vesistöt 18.9.2023 - 17.9.2025
Ely-keskuksen kuulutus Honkamäki-Viidankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varte
Liitteet: 0 kpl


Voit tilata RSS-syötteen klikkaamalla RSS-painiketta.    Tilaa RSS-syöte  

Joihinkin selaimiin tulee asentaa RSS-lukijaa varten lisäohjelma.

Kuulutus- ja ilmoitushaku