Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Tekninen lautakunta 11/2023, Pöytäkirja 15.11.2023 16:00
Kooste (PDF) » Tekninen lautakunta pöytäkirja 15.11.2023 16:00 11/2023
§ Otsikko Liitteet
Kokoustiedot ja läsnäolijat   (PDF) -
145 Kokouksen järjestäytyminen   (PDF) -
146 YK 1 Iisalmen strateginen yleiskaava   (PDF) 3 kpl
147 AK 385 Kirkkoaukio ja kulttuurikeskus asemakaavan muutos   (PDF) 4 kpl
148 AK 383 Ratapellonkadun ympäristön asemakaavan muutos   (PDF) 3 kpl
149 Kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja uudistaminen -hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valinta   (PDF) -
150 Kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja uudistaminen -hankkeen rakennesuunnittelijan valinta   (PDF) -
151 Kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja uudistaminen -hankkeen LVIAJSPR-suunnittelijan valinta   (PDF) -
152 Kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja uudistaminen -hankkeen sähkösuunnittelijan valinta   (PDF) -
153 Kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja uudistaminen -hankkeen akustiikka-, AV-tekniikka- ja esitystekniikkasuunnittelijan valinta   (PDF) -
154 Kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja uudistaminen -hankkeen sisustussuunnittelijan valinta   (PDF) -
155 Jäähallin siirtokelpoisen huoltorakennuksen toimittajan valinta   (PDF) -
156 Vastaus Pohjois-Savon käräjäoikeudelle vahingonkorvausasiassa   (PDF) -
157 Anomus yöaikaisen liikenteen rajoittamisesta ydinkeskustan alueella   (PDF) 1 kpl
158 Kuntalaisaloite ajohidasteista Tunnelikadulle   (PDF) 1 kpl
159 Kuntalaisaloite ajohidasteesta Torpparintielle   (PDF) 1 kpl
160 Kuntalaisaloite suojatiestä ja ajohidasteesta Pihlajaharjuntielle   (PDF) 1 kpl
161 Kuntalaisaloite Hernejärven uimarannan kehittämisestä vedenlaatua ja virtausta parantamalla   (PDF) 1 kpl
162 Oikaisuvaatimus mainosopasteiden sijoittamista koskevasta viranhaltijapäätöksestä   (PDF) 1 kpl
163 Kappalaisenkujan ja Parkatintien alikulkukäytävien korjaussuunnitelmat   (PDF) 6 kpl
164 Kiviaines- ja hiekoitussepelimateriaalien hankinta kunnallistekniikan rakentamiseen ja kunnossapitoon ajalle 1.1.2024 – 31.12.2025 (+optio ajalle 1.1.2026 – 31.12.2026)   (PDF) -
165 Kunnallistekniikan rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavien työkone- ja kuljetusvälinepalvelujen hankinta ajalle 1.1.2024 – 31.12.2025 ( + optio 1.1.2026 -31.12.2026)   (PDF) -
166 Oikaisuvaatimus myönnettyyn avustukseen jälkiasennushissin rakentamista varten   (PDF) -
167 Investointien seurantaraportit 2/2023   (PDF) 1 kpl
168 Otto-oikeuden alaiset päätökset   (PDF) -
169 Tiedoksiannot ja ajankohtaiset asiat   (PDF) 2 kpl
Muutoksenhakuohjeet   (PDF) -